ADVERTISEMENT

Penang Yang di-Pertua Negri's birthday honours list


  • Nation
  • Saturday, 12 Jul 2003

Saturday, July 12, 2003

Penang Yang di-Pertua Negri’s birthday honours list

Darjah Utama Pangkuan Negeri (DUPN) Datin Seri Dr Siti Hasmah Mohd Ali. 

Darjah Gemilang Pangkuan Negeri (DGPN)Datuk Chew Weng Khak, Datuk Kamal Hashim, Datuk Kee Ah Mat @ Kee Yong Wee, Tan Sri Nor Mohamed Yakcop. 

   

ADVERTISEMENT