ADVERTISEMENT

Sarawak Yang di-Pertua Negri birthday honours list


  • Nation
  • Sunday, 12 Sep 2004

Datuk Patinggi Bintang Kenyalang (DP) 

Tan Sri Alfred Jabu Numpang  

   

ADVERTISEMENT