E-Tuition Video


S3-SAI(SK)-TOPIK 02 - Manusia

by Cairul Azwa binti Azimi

Brought to you by

Lessons


01 : Jenis-jenis gigi manusia
02 : Patah Tumbuh Hilang Berganti
03 : Struktur Gigi
04 : Gigi Sihat Senyuman Memikat
05 : Teknik Jawab Soalan - Manusia