E-Tuition Video


Lessons


01 : Perkataan kunci, Mentafsirkan masalah dalam bentuk ketaksamaan & Melakarkan graf ( Bhg 1 )
02 : Melakarkan graf ( Bhg 2 )
03 : Melakarkan graf ( Bhg 3 )
04 : Teknik Jawab Soalan 1 - M. Tambahan - Pengaturcaraan Linear
05 : Teknik Jawab Soalan 2 - M. Tambahan - Pengaturcaraan Linear