E-Tuition Video


F5-SAI(VERSI BM)-TOPIK 06 - Pengeluaran dan teknologi makanan

by Shamsuriati binti Abdullah Harun

Brought to you by

Lessons


01 : Kaedah memproses Makanan (Bhg 1)
02 : Kaedah memproses Makanan (Bhg 1), Kaedah dan bahan yang digunakan dalam teknologi makanan (Bhg 1)
03 : Kaedah dan bahan yang digunakan dalam teknologi makanan (Bhg 2), Usaha peningkatan kualiti dan kuantiti makanan (Bhg 1)
04 : Usaha peningkatan kualiti dan kuantiti makanan (Bhg 2)
05 : Sumbangan teknologi dalam pengeluaran makanan
06 : Teknik Jawab Soalan 1 - Sains - Pengeluaran dan teknologi makanan
07 : Teknik Jawab Soalan 2 - Sains - Pengeluaran dan teknologi makanan